ДЕКЛАРАЦИЯ по чл 9 ал 3 от ЗЗДН-Асоциация ИМАГО

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 9, ал. 3 от Закона за защита от домашното насилие

Posted Leave a commentPosted in Вашите права при домашно насилие, Публикации

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 9, ал. 3 от ЗЗДН Долуподписаният/ата, ____________________________________________ (трите имена на декларатора) ЕГН________________, гр.______________, бул./ул./ж.к________________ __________________________________________, № ____ , вх. ___ , ап. ___ ДЕКЛАРИРАМ че  спрямо мен беше извършен акт на домашно насилие от лицето: ________________________________________ (изписват се трите имена на лицето, за което […]

Как да се предпазим от изнасилване-Асоциация ИМАГО-психолог Краси Попова

Как да се предпазим от изнасилване

Posted Leave a commentPosted in Публикации, Сексуално насилие

Избягвайте да флиртувате с непознати, особено ако в този момент сте с по-лабилна психика. Не се возете в асансьор сами с мъж. Слезте веднага или стойте до пулта за управление. При интимна среща винаги съобщавайте отрано за границите на сексуалната си дейност, за да не възникнат недоразумения по-късно. Ако Ви нападнат, не викайте „помощ“, а […]

Мерки за защита срещу домашно насилие-Асоциация ИМАГО-психолог Краси Попова

Производство за налагане на мерки за защита срещу домашното насилие

Posted Leave a commentPosted in Вашите права при домашно насилие, Публикации

Раздел I Общи положения Чл. 7 (1) Компетентен да наложи мярка за защита е районният съд по настоящия адрес на пострадалото лице, а в случаите по чл. 4, ал. 2 – районният съд по местонахождението на районното полицейско управление, на чиято територия е потърсена защитата. (2) Съдът, пред който има висящо дело между пострадалото лице […]

Експертиза след изнасилване-съдебно медицинска експертиза-Асоциация ИМАГО

Съдебно медицинска експертиза след изнасилване

Posted Leave a commentPosted in Публикации, Сексуално насилие

Какво е изнасилване  Извършване на полово сношение с лице от женски пол със или без еякулация. При това не е необходимо целия пенис да е проникнал във влагалището, достатъчно е частичното му вкарване. Под изнасилване се разбира съвкупление с лице от женски пол без съгласието на жената при известни условия. Когато жената е лишена от […]

Към жените, които могат и са преживели изнасилване

Към жените…

Posted Leave a commentPosted in Публикации, Сексуално насилие

1. Най-добре се пазете. Това е банален, но много полезен съвет. Знаете какво имам предвид – просто избягвайте да се разхождате сама по тъмно и внимавайте, с кого оставате насаме. 2. Ако все пак се случи да Ви нападнат и почувствате, че наистина нямате изход, най-добре не се съпротивлявайте. Ще Ви бъде трудно, защото съпротивата […]

Помощ на жени след изнасилване-Асоциация ИМАГО-психолог Краси Попова

Оказване на помощ на жени след изнасилване

Posted Leave a commentPosted in Публикации, Сексуално насилие

Повечето жени, преживели сексуално насилие, решават да кажат на някой, който им е близък, когото чувстват достатъчно сигурен, за да му разкрият за изнасилването, което са преживели. Вярват, че могат да Ви се доверят, че ще им повярвате и няма да разкажете на други, без да разговаряте първо с тях. Като „сигурен“ човек, Вие сте […]

Симптомите след изнасилване-Асоциация ИМАГО-психолог Краси Попова

Симптомите след изнасилване

Posted Leave a commentPosted in Публикации, Сексуално насилие

Депресия, физически реакции, поведенчески реакции Жена, която е била изнасилена, изпитва чувства на безпомощност, безсилие и загуба. Тя може да се чувства неспособна да определя курса на живота си и да се изолира от семейството, приятелите и колегите. Може да се страхува да се върне в дома си, да се разхожда сама, независимо през деня […]

Психични реакции на изнасилването-Асоциация ИМАГО-психотерапевт Краси Попова

Психични реакции на изнасилването

Posted Leave a commentPosted in Публикации, Сексуално насилие

При изнасилването жената е поставена в животозастрашаваща ситуация. Преживяванията по време на изнасилването са страх, ужас и паника. В тази ситуация основната мотивация на жената е да остане жива. Случва се насилникът да уринира или дефекира върху жертвата си, да еякулира върху лицето или косата й, да вкарва чужди тела в тялото й. Изнасилването е […]

Посттравматично стресово разстройство след изнасилване-Асоциация ИМАГО-психолог Краси Попова

Посттравматично стресово разстройство (ПТСР)

Posted Leave a commentPosted in Публикации, Сексуално насилие

Посттравматично стресово разстройство /ПТСР/ – преживяване,  при  което  миналото подкопава основите на настоящето. При ПТСР травмата непрекъснато се  повтаря „тук и сега“. Едно завладяващо минало-което-е-настояще. Това разстройство е свързано с преживяването на травматично събитие – опасност за живота, насилие или заплаха за насилие, нараняване. След като премине, личността постоянно си припомня и преживява отново и отново […]

Психология на семейните кризи-Асоциация ИМАГО-психотерапевт Краси Попова

Психология на семейните кризи

Posted Leave a commentPosted in Проблеми във връзката, Публикации

Динамика в отношенията в семейството (интегрирана периодизация на жизнения цикъл на семейството) Създаване на семейство Криза № 1 – Приемане на съпружеските задължения (задачи) Адаптация на съпрузите към семейния живот един с друг: Установяване на вътрешни граници на семейството и граници на общуване с приятели (познати) и родственици. Разрешаване на конфликта между личните и семейните потребности. […]