Психология на семейните кризи-Асоциация ИМАГО-психотерапевт Краси Попова

Психология на семейните кризи

Posted Leave a commentPosted in Проблеми във връзката, Публикации

Динамика в отношенията в семейството (интегрирана периодизация на жизнения цикъл на семейството) Създаване на семейство Криза № 1 – Приемане на съпружеските задължения (задачи) Адаптация на съпрузите към семейния живот един с друг: Установяване на вътрешни граници на семейството и граници на общуване с приятели (познати) и родственици. Разрешаване на конфликта между личните и семейните потребности. […]