Проблеми във връзкатаПубликации

Психология на семейните кризи

Психология на семейните кризи-Асоциация ИМАГО-психотерапевт Краси Попова

Динамика в отношенията в семейството (интегрирана периодизация на жизнения цикъл на семейството)

Създаване на семейство
Криза № 1 – Приемане на съпружеските задължения (задачи)

Адаптация на съпрузите към семейния живот един с друг:

 • Установяване на вътрешни граници на семейството и граници на общуване с приятели (познати) и родственици.
 • Разрешаване на конфликта между личните и семейните потребности.
 • Установяване на оптимален баланс на близост / отдалеченост в двойката.
 • Достигане на сексуална хармония (сексуална адаптация).
 • Разрешаване на жилищния проблем и придобиване на собствено имущество.
 
Семейство с дете
Криза № 2 – Усвояване на съпружеско-родителските роли и приемане факта за появяване в семейството на нов член (задачи)

Реорганизация на семейството за изпълнение на нови задачи:

 • Раждане и грижа за първото дете.
 • Преустройство в структурата на семейството във връзка с новия член.
 • Адаптация към един продължителен период на грижа за детето.
 • Отглеждане на детето и осигуряване неговата безопасност и формиране на родителски авторитет.
 • Съгласуване на личните и семейни цели
 
Семейство с дете в предучилищна и начално-училищна възраст
Криза № 3 – Включване на детето във външни социални структури – забавачка, детска градина (задачи)
 • Преразпределение задълженията в семейството във връзка с постъпване на детето в детска градина или училище.
 • Взимане на участие в разрешаване на проблеми на детето (дисциплина; училище и пр.)
 • Разпределение на задълженията в помощ на подготовката на детето вкъщи.
 
Семейство с подрастващо дете
Криза № 4 – Приемане на факта на встъпване на детето в периода на подрастващия и експериментиране с неговата независимост (задачи)
 • Преразпределение на автономията и контрола между родителите и детето .
 • Изменение в типа родителско поведение и роли .
 • Подготовка на подрастващия за напускане на дома .
 
Семейство, в което порасналото дете напуска дома
Криза № 5 – Порасналото дете напуска дома (задачи)
 • Сепарация на детето от семейството.
 • Елегантно напускане на дома.
 • Постъпване във ВУЗ, военна служба или друга служба (обществен ангажимент).
 
Семейство, което е изпълнило своята родителска функция (фаза на „опустялото гнездо”)
Криза № 6 – Съпрузите отново остават сами (задачи)
 • Преразглеждане на съпружеските взаимоотношения.
 • Преразпределение на задълженията.
 • Адаптация към излизане в пенсия.
 
Семейство, в което единият партньор остава сам, след смъртта на другия
Криза № 7 – приемане факта за загубата на партньора (задачи)
 • Адаптация към живот без партньор. 
 • Търсене на нови връзки със семейството (децата). 
 • Полагане грижи за себе си с помощта на останалите членове на семейството.

Ако Вие и Вашият партньор имате проблеми във връзката, не чакайте те да се задълбочат, а най-добре потърсете консултация с психотерапевт. Екипът на Асоциация ИМАГО има професионални психотерапевти, които със сигурност могат да Ви помогнат. Свържете се с нас!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *