Асоциация ИМАГО

Асоциация ИМАГО-организация в обществена полза-психолог Краси ПоповаСДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ИМАГО“

Самофинансираща се организация в обществена полза

Финансирането на програмите се осъществява чрез заплащане директно от ползвателите на услугите или чрез проекти и дарения от финансиращи програми и фондове или дарители.

Целта на проекта е да повиши информираността относно причините и последствията от домашно насилие, сексуалното насилие и инцест, да създаде национална информационна мрежа за пострадалите и да окаже адекватна помощ на всеки засегнат или потърпевш.

Надяваме се на подкрепата Ви и на подкрепата на Вашите приятели, за да може информацията да достигне до максимален брой хора. Благодарим предварително!

Сдружение „Асоциация Имаго” е неправителствена организация  с нестопанска цел и в обществена полза, регистрирана със съдебно решение от Софийски градски съд на 17.07.2013 г., ЕИК/БУЛСТАТ 176560440. Сдружението се представлява от Управителен съвет с един председател на УС и 6 членове. Седалището и адресът на управление на сдружението се установява в гр. София, п.к. 1000, ул. „Позитано” № 14, ет. 1, офис 4.

Сдружението си поставя следните цели:

  • Превенция на домашно и сексуално насилие;
  • Повишаване на информираността на обществото относно: причините за домашно и сексуално насилие; последствията от домашно и сексуално насилие; разпознаване на актове на домашно и сексуално насилие;
  • Помощ за възстановяване и реинтеграция на жертвите на домашно и сексуално насилие;
  • Повишаване на информираността на жертвите на насилие  за възможностите за реинтеграция, защита, превенция на домашното насилие и подкрепа на пострадалите в България;
  • Създаване на национална информационна и помощна мрежа за пострадалите от насилие;
  • Изграждане, развиване и поддържане на експертна мрежа от професионалисти за оказване на помощ на пострадали от домашно и/или сексуално насилие.
  • Популяризиране за ефективно прилагане на Закона за защита от домашно насилие, както и на всякакви други правни норми, отнасящи се до домашно и/или сексуално насилие;
  • Популяризиране на мерки, проекти и програми на държавни, общински, обществени и всякакви други институции и органи, свързани с реинтеграция, превенция и защита от домашно и/или сексуално насилие.

Основните цели на организацията са свързани с разработване и изпълнение на проекти и програми, които са в синхрон с поставените цели и чиито бенефициенти са пострадалите от домашно и сексуално насилие.

Философия и модел на работа на организацията

Философията и моделът на работа на сдружението са свързани с името на организацията – „Асоциация Имаго”. Символиката на нашата организация отразява вътрешния модел на отношенията ни с близките хора (имаго – архетип на К.Г. Юнг), който се формира още в ранното детство с първите ни контакти със семейното обкръжение или отглеждаща среда. Този образ на отношенията, несъзнавано остава отпечатък и влияние в интимните и близки отношения, когато сме във фазата на живота на възрастни.

В известна степен Имаго-образа на родителите на всеки човек определя отношенията му с околния свят. Нашата организация счита, че животът в ситуация на домашно насилие и неглижираща среда в детството, моделът на отношения в тази среда има свой несъзнателен психичен образ, както и повторяем характер по травматичен път в живота на възрастните. В отношенията с насилие има роли на насилници и жертви – психични, физически, сексуални, но те имат своята дълбока предистория и динамика.

Символиката на Имаго има и друго значение за нашата организация – на освобождаване, промяна, метаморфоза, процес на израстване и развитие, зрялост и достигане на здрави и продуктивни отношения.

Ако Вие или Ваш познат имате нужда от опитен  терапевт, не се колебайте да се свържете с Асоциация ИМАГО!