Нашата експертиза

В следните раздели може да намерите детайла информация за това как да постъпите, ако вие или ваш познат сте били жертва на насилие.

Сексуално насилие

Домашно насилие

Емоционално насилие