Полина Гиргинова

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Digg thisShare on RedditShare on StumbleUpon

Красимира е специалист, който работи всеотдайно и от сърце с всеки случай който поеме. Много харесвам нейната решимост и желание за професинално развитие”.

Полина Гиргинова Клиничен-социален работник, консултант в „Сдружение за психично здраве Вега”