Симптомите след изнасилване

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUpon Депресия, физически реакции ,поведенчески реакции Жена, която е била изнасилена изпитва чувства на безпомощност, безсилие и загуба. Тя може да се чувства неспособна да определя курса на живота си и изолирана от семейството, приятелите и колегите. Може да се страхува да се върне в дома си, да се разхожда сама, независимо през деня или нощта. […]

Психични реакции на изнасилването

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUpon При изнасилването жената е поставена в животозастрашаваща ситуация. Преживяванията по време на изнасилването са страх, ужас и паника. В тази ситуация основната мотивация на жената е да остане жива. Случва се насилникът да уринира или дефекира върху жертвата си, да еякулира върху лицето или косата й, да вкарва чужди тела в тялото й. Изнасилването […]

Психодинамика на жертвите на изнасилване

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUpon Загубата е дълбока и опустошителна. Засяга всички етапи от психосоциалното развитие, самосъзнанието и обектните отношения. /т.е. несъзнателните образи за нас и другите, както и образите на взаимоотношенията на аз-а с другите/ – глобална загуба. Източникът на тази загуба е заплахата от унищожение. Тя се преживява като постоянно съществуваща от всички жертви на изнасилване. Но […]

Посттравматично стресово разстройство(ПТСР)

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUponПосттравматично стресово разстройство  /ПТСР/ – преживяване,  при  което  миналото подкопава  основите на настоящето. При ПТСР травмата непрекъснато се  повтаря “тук и сега”. Едно завладяващо минало-което-е-настояще. Това разстройство е свързано с преживяването на травматично събитие-опастност за живота, насилие или заплаха за насилие, нараняване. След като премине личността постоянно си припомня и преживява отново и отново събитието, […]

Сексуално насилие и хранителни разстройства

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUpon Моделът на взаимоотношения в семействата на булимичните пациентки се различава значително от този на аноректичните: често се наблюдава критично-дистанцирано отношение на близките, семейството не се идеализира, взаимоотношенията са по-малко стабилни. И тук остава открит въпросът до колко тези обстоятелства са причина или следствие на хранителното отношение. Поне от средата на 80-те години се дискутира […]

СЕКСУАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ -ФАКТОР ЗА АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUpon Експлоатацията на човек от човек е едно от най-жестоките и брутални деяния в обществото.По писани и неписани закони първото,изначално и неотчуждаемо право на човек ,е правото на лична неприкосновенност, зачитане на неговото достойнство и свобода.Много често обаче хората биват експлоатирани от други хора и то по брутален и унизителен начин. Един от най-ужасните начини за експлоатиране на хора […]