Посттравматично стресово разстройство(ПТСР)

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

Посттравматично стресово разстройство  /ПТСР/ – преживяване,  при  което  миналото подкопава  основите на настоящето. При ПТСР травмата непрекъснато се  повтаря “тук и сега”. Едно завладяващо минало-което-е-настояще. Това разстройство е свързано с преживяването на травматично събитие-опастност за живота, насилие или заплаха за насилие, нараняване. След като премине личността постоянно си припомня и преживява отново и отново събитието, […]

Домашното насилие и неговите ефекти върху майки и деца

Posted Leave a commentPosted in Домашно Насилие, Статии

Също както майките си, така и децата на бити жени често живеят в атмосфера на страх и несигурност. Много е просто, домашното насилие може да лиши едно дете от радостите на детството, да разруши усещането му за сигурност и топлина и да заплаши благоденствието, развитието и социалната му адаптация. Въпреки тези отрицателни ефекти, трябва да […]

Сексуално насилие и хранителни разстройства

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

Моделът на взаимоотношения в семействата на булимичните пациентки се различава значително от този на аноректичните: често се наблюдава критично-дистанцирано отношение на близките, семейството не се идеализира, взаимоотношенията са по-малко стабилни. И тук остава открит въпросът до колко тези обстоятелства са причина или следствие на хранителното отношение. Поне от средата на 80-те години се дискутира въпросът […]

СЕКСУАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ -ФАКТОР ЗА АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

Експлоатацията на човек от човек е едно от най-жестоките и брутални деяния в обществото.По писани и неписани закони първото,изначално и неотчуждаемо право на човек ,е правото на лична неприкосновенност, зачитане на неговото достойнство и свобода.Много често обаче хората биват експлоатирани от други хора и то по брутален и унизителен начин. Един от най-ужасните начини за експлоатиране на хора е […]

Емоционалните травми в детството … и последиците от тях в живота на по-късен етап

Posted Leave a commentPosted in Насилие над деца

 Детството е много крехък и важен период в развитието на човека. Насилието и травмите в тази възраст могат да причинят психологически, социални, сексуални и физически проблеми на по-късен етап от живота, които понякога е почти невъзможно да бъдат преодолени без интензивна терапия и лечение. Предлагаме ви преглед как различните форми на насилие рефлектират върху детето […]