Потърси помощ, ако твоят партньор..

Posted Leave a commentPosted in Домашно Насилие, Статии

FacebookTwitterDiggRedditStumbleUpon  Ревнив е и е със силно чувство за притежание. Опитва се да те изолира от семейството и приятелите ти и има склонност да се държи с теб като със своя собственост. Обвинява те, че му изневеряваш и че флиртуваш с други мъже. Иска да те контролира. Обсебва цялото ти време и контролира финансите, колата […]

MOЛБА ЗА НАЛАГАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ, съгласно чл.71 от ЗМВР

Posted Leave a commentPosted in Вашите права при домашно насилие

FacebookTwitterDiggRedditStumbleUponВ случаите, когато са налице данни за пряка и непосредствена опасност за живота или здравето Ви, можете да подадете молба до полицейските органи за налагане на спешни мерки съгласно чл. 71 от ЗМВР. Молбата или искането се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие и се завежда в специален регистър, като […]

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 9, ал. 3 от Закона за Домашното насилие

Posted Leave a commentPosted in Вашите права при домашно насилие

FacebookTwitterDiggRedditStumbleUponД Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 9, ал. 3 от ЗЗНД Подписаният, _________________________________ (трите имена на декларатора) ЕГН________________, гр.______________,бул./ул./ж.к_____________________, № ____ , вх. ___ , ап. ___ ДЕКЛАРИРАМ че  спрямо мен беше извършен акт на домашно насилие от лицето: _________________________________________________________ /изписват се трите имена на лицето, за което се твърди, че е […]

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ИЗНАСИЛВАНЕ

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterDiggRedditStumbleUpon Избягвайте да флиртувате с непознати, особено ако в този момент сте с по-лабилна психика.  Не се возете в асансьор сами с мъж. Слезте веднага или стойте до пулта за управление.  При интимна среща винаги съобщавайте отрано за границите на сексуалната си дейност, за да не възникнат недоразумения по-късно.   Ако Ви нападнат, не викайте […]

ПРОИЗВОДСТВО ЗА НАЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Posted Leave a commentPosted in Вашите права при домашно насилие

FacebookTwitterDiggRedditStumbleUpon Раздел I Общи положения Чл. 7. (1) Компетентен да наложи мярка за защита е районният съд по настоящия адрес на пострадалото лице, а в случаите по чл. 4, ал. 2 – районният съд по местонахождението на районното полицейско управление, на чиято територия е потърсена защитата. (2) Съдът, пред който има висящо дело между пострадалото […]

Съдебно медицинска експертиза след изнасилване

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterDiggRedditStumbleUpon   Какво е изнасилване  Извършване на полово сношение с лице от женски пол със или без еякулация. При това не е необходимо целия пенис да е проникнал във влагалището, достатъчно е частичното му вкарване. като под изнасилване се разбира съвкупление с лице от женски пол без съгласието на жената при известни условия:  Когато жената […]

Към жените..

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterDiggRedditStumbleUpon 1. Най-добре се пазете. Това е банален, но много полезен съвет. Знаете какво имам предвид – просто избягвайте да се разхождате сама по тъмно и внимавайте с кого оставате насаме. 2. Ако все пак се случи да ви нападнат и почувствате, че наистина нямате изход, най-добре не се съпротивлявайте. Ще ви бъде трудно, защото съпротивата […]

Оказване на помощ на жени след изнасилване

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterDiggRedditStumbleUpon  Повечето жени, преживели сексуално насилие, решават да кажат на някой, който им е близък, когото чувстват достатъчно сигурен, за да му разкрият за изнасилването, което са преживели. Вярват, че могат да ви се доверят, че ще им повярвате и няма да разкажете на други, без да разговаряте първо с тях. Като „сигурен” човек, вие […]

Симптомите след изнасилване

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterDiggRedditStumbleUpon Депресия, физически реакции ,поведенчески реакции Жена, която е била изнасилена изпитва чувства на безпомощност, безсилие и загуба. Тя може да се чувства неспособна да определя курса на живота си и изолирана от семейството, приятелите и колегите. Може да се страхува да се върне в дома си, да се разхожда сама, независимо през деня или нощта. […]

Психични реакции на изнасилването

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterDiggRedditStumbleUpon При изнасилването жената е поставена в животозастрашаваща ситуация. Преживяванията по време на изнасилването са страх, ужас и паника. В тази ситуация основната мотивация на жената е да остане жива. Случва се насилникът да уринира или дефекира върху жертвата си, да еякулира върху лицето или косата й, да вкарва чужди тела в тялото й. Изнасилването […]