Когато е налице кризисна ситуация или е отправена заплаха за насилие…

Posted Leave a commentPosted in Вашите права

Когато е налице кризисна ситуация или е отправена заплаха за насилие, най-правилно би било да се свържете с РПУ, в района на което се намирате и да потърсите помощ. Ако Ви е възможно, най-добре да отидете до самото РПУ. В случаите, когато са налице данни за пряка и непосредствена опасност за живота или здравето на пострадалото лице, […]

Потърси помощ, ако твоят партньор..

Posted Leave a commentPosted in Домашно Насилие, Статии

  Ревнив е и е със силно чувство за притежание. Опитва се да те изолира от семейството и приятелите ти и има склонност да се държи с теб като със своя собственост. Обвинява те, че му изневеряваш и че флиртуваш с други мъже. Иска да те контролира. Обсебва цялото ти време и контролира финансите, колата […]

MOЛБА ЗА НАЛАГАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ, съгласно чл.71 от ЗМВР

Posted Leave a commentPosted in Вашите права

В случаите, когато са налице данни за пряка и непосредствена опасност за живота или здравето Ви, можете да подадете молба до полицейските органи за налагане на спешни мерки съгласно чл. 71 от ЗМВР. Молбата или искането се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие и се завежда в специален регистър, като […]

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 9, ал. 3 от Закона за Домашното насилие

Posted Leave a commentPosted in Вашите права

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 9, ал. 3 от ЗЗНД Подписаният, _________________________________ (трите имена на декларатора) ЕГН________________, гр.______________,бул./ул./ж.к_____________________, № ____ , вх. ___ , ап. ___ ДЕКЛАРИРАМ че  спрямо мен беше извършен акт на домашно насилие от лицето: _________________________________________________________ /изписват се трите имена на лицето, за което се твърди, че е […]

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ИЗНАСИЛВАНЕ

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

Избягвайте да флиртувате с непознати, особено ако в този момент сте с по-лабилна психика.  Не се возете в асансьор сами с мъж. Слезте веднага или стойте до пулта за управление.  При интимна среща винаги съобщавайте отрано за границите на сексуалната си дейност, за да не възникнат недоразумения по-късно.   Ако Ви нападнат, не викайте „помощ“, […]

ПРОИЗВОДСТВО ЗА НАЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Posted Leave a commentPosted in Вашите права

Раздел I Общи положения Чл. 7. (1) Компетентен да наложи мярка за защита е районният съд по настоящия адрес на пострадалото лице, а в случаите по чл. 4, ал. 2 – районният съд по местонахождението на районното полицейско управление, на чиято територия е потърсена защитата. (2) Съдът, пред който има висящо дело между пострадалото лице […]

Преживяванията на човек,живеещ в насилие

Posted Leave a commentPosted in Домашно Насилие, Статии

Дали е системно или инцидентно, преживяването на насилие неминуемо води до промяна на личността. Безспорно, преживяването на насилие се отразява върху качеството на нормалното справяне със задачите от ежедневието. То предизвиква отрицателни психични състояния, които нарушават изградения динамичен стереотип на личността. Следователно, напълно оправдано е преживяването на насилие да се приема като събитие, което предизвиква […]

Съдебно медицинска експертиза след изнасилване

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

  Какво е изнасилване  Извършване на полово сношение с лице от женски пол със или без еякулация. При това не е необходимо целия пенис да е проникнал във влагалището, достатъчно е частичното му вкарване. като под изнасилване се разбира съвкупление с лице от женски пол без съгласието на жената при известни условия:  Когато жената е […]