Кои лица могат да се ползват от мерките, предвидени от Закона за защита от домашното насилие ?

Posted Leave a commentPosted in Вашите права

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUponДомашното насилие може да бъде изпитано от всеки човек, независимо от неговата раса, възраст, пол, сексуална ориентация, религия. Този акт засяга хора от всички социо-икономически прослойки и нива на образование. Домашното насилие може да се случи и във връзки между партньори от двата пола или от един и същи пол и е възможно при интимни […]

Етапи на преживелите изнасилване

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUponЕтапите, през които минава всяка жертва на сексуално насилие, СА СТРОГО ИНДИВИДУАЛНИ, затова не могат да се категоризират в отделни фази. Етапите, които са отразени по-долу са по-скоро приблизителни. Не е задължително жертвата на насилие да преживява травматичната ситуация точно в този ред на мисли и чувства.

Последици от сексуалното насилие

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUponЖертвите на сексуално насилие преживяват силна емоционална и физическа травма, която дава отражение в преживяванията и поведението им дълго време след акта на злоупотреба. Обикновено след изнасилване при жертвата се наблюдават следните симптоми:  

Когато е налице кризисна ситуация или е отправена заплаха за насилие…

Posted Leave a commentPosted in Вашите права

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUponКогато е налице кризисна ситуация или е отправена заплаха за насилие, най-правилно би било да се свържете с РПУ, в района на което се намирате и да потърсите помощ. Ако Ви е възможно, най-добре да отидете до самото РПУ. В случаите, когато са налице данни за пряка и непосредствена опасност за живота или здравето на пострадалото лице, […]

План за безопасност в ситуации на домашно насилие

Posted 2 CommentsPosted in Вашите права

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUpon  1. Обмислете  детайлно своите действия при опасност от повторно насилие, направете си план за безопасност и се подгответе за неговото изпълнение.

Потърси помощ, ако твоят партньор..

Posted Leave a commentPosted in Домашно Насилие, Статии

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUpon  Ревнив е и е със силно чувство за притежание. Опитва се да те изолира от семейството и приятелите ти и има склонност да се държи с теб като със своя собственост. Обвинява те, че му изневеряваш и че флиртуваш с други мъже. Иска да те контролира. Обсебва цялото ти време и контролира финансите, колата […]

MOЛБА ЗА НАЛАГАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ, съгласно чл.71 от ЗМВР

Posted Leave a commentPosted in Вашите права

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUponВ случаите, когато са налице данни за пряка и непосредствена опасност за живота или здравето Ви, можете да подадете молба до полицейските органи за налагане на спешни мерки съгласно чл. 71 от ЗМВР. Молбата или искането се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие и се завежда в специален регистър, като […]

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 9, ал. 3 от Закона за Домашното насилие

Posted Leave a commentPosted in Вашите права

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUponД Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 9, ал. 3 от ЗЗНД Подписаният, _________________________________ (трите имена на декларатора) ЕГН________________, гр.______________,бул./ул./ж.к_____________________, № ____ , вх. ___ , ап. ___ ДЕКЛАРИРАМ че  спрямо мен беше извършен акт на домашно насилие от лицето: _________________________________________________________ /изписват се трите имена на лицето, за което се твърди, че е […]

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ИЗНАСИЛВАНЕ

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUpon Избягвайте да флиртувате с непознати, особено ако в този момент сте с по-лабилна психика.  Не се возете в асансьор сами с мъж. Слезте веднага или стойте до пулта за управление.  При интимна среща винаги съобщавайте отрано за границите на сексуалната си дейност, за да не възникнат недоразумения по-късно.   Ако Ви нападнат, не викайте […]