Мая Михайлова – Петкова

Мая Михайлова е клиничен и консултативен психолог, с 18 години клиничен  професионален опит и практика с клиенти с различна психологична проблематика. Член е на ЕАТА (Европейска асоциация по транзакционен анализ) и на УС на БАТА. От май месец 2012 официално е част от екипа на сайт Без насилие и подпомага неговите дейности. От м. юли, 2013 г. е член на УС на Асоциация Имаго и психолог –консултант на организацията. Сертфициран обучител по кратки интервенции, свързани с употребата на вещества.  Завършила е пълния курс на обучение по Транзакционен анализ и практикува под супервизия с белгийски супервизор и обучител. Работила е близо 15 години в областта на зависимостите – различни програми за лечение и рехабилитация. Има частна практика от 2014 година и в последните 2 години работи с хора от ЛБГТИ- спектъра, предимно хомосексуални и бисексуални личности с клинична проблематика и проблеми в интимността на двойката.

Области на работа: зависимости, отношения свързани с насилие и травми от преживяно насилие, конфликтни отношения, проблематика от тревожно-депресивния спектър, консултиране на родители на юноши с проблемно поведение – употреба на вещества, агресивно поведение; консултиране на хора от ЛГБТ – общността.

Работно време:

Понеделник – петък от 12.00 до 20.30 часа

Събота от 10.00 до 14.00 часа

Тел. 0887263879; beznasilie@gmail.com