Истории

Краси Попова, консултант-терапевт | София

Аз съм консултант-терапевт, експерт  в областта на психологичното консултиране и дългосрочно консултиране по проблеми, свързани с преживявания на лични кризи като раздяла, депресия, панични атаки, хранителни разстройства и кризи в отношенията между партньорите. За последните 5 години работа съм помогнала на над 140 клиента да възстановят контрола върху своето съществуване и да намерят своя път към щастието и баланса. Прочетете някои от постигнатите от мен успехи като психолог  ТУК

Преминал е курс за основно обучение по когнитивна терапия към  Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапияПрез 2011 г. е защитен магистър  по клинична и социална работа  в  Нов Български Университет  и  Български Институт за Отношения между хората . Програмата е част от докторската и магистърската програма по Клинична социална работа към колежа “Смит”, САЩ. Специализацията ми е в областта на психичното здраве и болестта.

Моят опит в консултирането през годините показа, че психотерапевтичната помощ помага за разрешаване на стари конфликти и травми, които се отразяват на вътрешната емоционална живота на човека и са причина за страдание. Чрез терапията човек се учи да познава себе си, да разчита на емоционалните сигнали на тялото си, да променя своите модели на поведение, които му помагат да бъде по-успешно лично и професионално, да открива и осъществява завинаги забравени свои качества, хобита и преживявания, в други думи –  да бъде истински щастлив .

Моят подход за работа с клиентите представлява обучение, което им позволява да запазят модела на положителна промяна и след успешното приключване на терапевтичните сесии. След като терапията приключи, клиентът запазва възможността да поддържа връзка с мен, когато има нужда при решаването на важни въпроси в личен и професионален план.

История като консултант-терапевт

Считано от май, 2010 година съм член на екипа на сайта “Без насилие” и подпомагам дейностите му. От 2012 година имаме лична практика и приемаме клиенти с различна психологическа проблематика, свързани с отношението към себе си или другите хора.

Имам опитност и умения при работа с клиенти с психична болест.

Имам опит и умения в областта на семейното консултиране и овладяването на кризи семейната система.

През 2013 г. станах член на УС на “Асоциация Имуго” и консултант на организацията.

 

Области на консултиране, при които имам компетентност:

  • Партньорство с клиенти с психична болест и техните семейства, прилагане на психо-социални интервенции.
  • Консултиране на клиенти с шизоидно личностово разстройство.
  • Консултиране на хора с депресивни и тревожни разстройства, панически атаки, обсесивно-компулсивни разстройства, страхови неврози.
  • Конфликтни и проблемни отношения между партньори, родители и деца;
  • Личностови разстройства, създаващи проблеми във взаимоотношенията с другите;
  • Консултиране на хора с пост – травматично стресово разстройство след преживявания житейски кризи / сексуално, физическо, емоционално насилие /.
  • Работа с клиенти с хранителни разстройства – булимия, анорексия;

 

Какво трябва да знаете за терапията?

Често клиентите ми задават въпроса  “колко често в месеца е необходимо да посетите терапевта и кога ще усетите резултата” . От моя опит мога да кажа, че в началото на терапевтичния процес броят на посещенията е добре да бъде между 3 и 4 пъти месечно за минимум два месеца, през който клиентът чувствително чувства промяна в състоянието си и прави промени. В следващите периоди терапията остава поддържаща, като сеансите могат да се сведат до 2 или 3 месеца до пълно възстановяване и след това да останат на поддържаща терапия поне веднъж месечно. Важно е да знаете, че значителна част от взаимоотношенията между клиента-терапевт се случват между отделни сесии, когато работата продължава от разстояние.