Съдебно медицинска експертиза след изнасилване

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUpon   Какво е изнасилване  Извършване на полово сношение с лице от женски пол със или без еякулация. При това не е необходимо целия пенис да е проникнал във влагалището, достатъчно е частичното му вкарване. като под изнасилване се разбира съвкупление с лице от женски пол без съгласието на жената при известни условия:  Когато жената […]

Какви са сигналите за това, че едно дете е било или е жертва на сексуално насилие.

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUpon  Важно е да знаем, че дете, жертва на сексуално насилие, не може да каже какво му се случва и какво преживява, защото получава редовни заплахи от своя насилник. Жертви на сексуално насилие могат да бъдат както деца, така и пеленачета. Те са в състояние да изразят страданието си по различни начини. Ето какви могат […]

Към жените..

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUpon 1. Най-добре се пазете. Това е банален, но много полезен съвет. Знаете какво имам предвид – просто избягвайте да се разхождате сама по тъмно и внимавайте с кого оставате насаме. 2. Ако все пак се случи да ви нападнат и почувствате, че наистина нямате изход, най-добре не се съпротивлявайте. Ще ви бъде трудно, защото съпротивата […]

Към мъжете

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUpon  1. Вероятността жената до вас да е била жертва на насилие е над 50 процента. Вероятността да ви го признае, е под 20 процента. Цифрите са приблизителни, но дават някаква представа за нещата. 2. Мит е вярването, че изнасилването се случва само на млади, хубави и “засукани” девойчета, които “сами си търсят белята”. Теоретично […]

Оказване на помощ на жени след изнасилване

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUpon  Повечето жени, преживели сексуално насилие, решават да кажат на някой, който им е близък, когото чувстват достатъчно сигурен, за да му разкрият за изнасилването, което са преживели. Вярват, че могат да ви се доверят, че ще им повярвате и няма да разкажете на други, без да разговаряте първо с тях. Като „сигурен” човек, вие […]

Домашното насилие и неговите ефекти върху майки и деца

Posted Leave a commentPosted in Домашно Насилие, Статии

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUpon Също както майките си, така и децата на бити жени често живеят в атмосфера на страх и несигурност. Много е просто, домашното насилие може да лиши едно дете от радостите на детството, да разруши усещането му за сигурност и топлина и да заплаши благоденствието, развитието и социалната му адаптация. Въпреки тези отрицателни ефекти, трябва […]

Психология на семейните кризи

Posted Leave a commentPosted in Личностови и поведенчески разстройства

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUpon  Динамика в отношенията в семейството.. (интегрирана периодизация на жизнения цикъл на семейството) Създаване на семейство Криза № 1 – Приемане на съпружеските задължения (задачи) Адаптация на съпрузите към семейния живот един с друг Установяване на вътрешни граници на семейството и граници на общуване с приятели (познати) и родственици Разрешаване на конфликта между личните и […]

Сексуално насилие и хранителни разстройства

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUpon Моделът на взаимоотношения в семействата на булимичните пациентки се различава значително от този на аноректичните: често се наблюдава критично-дистанцирано отношение на близките, семейството не се идеализира, взаимоотношенията са по-малко стабилни. И тук остава открит въпросът до колко тези обстоятелства са причина или следствие на хранителното отношение. Поне от средата на 80-те години се дискутира […]

СЕКСУАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ -ФАКТОР ЗА АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUpon Експлоатацията на човек от човек е едно от най-жестоките и брутални деяния в обществото.По писани и неписани закони първото,изначално и неотчуждаемо право на човек ,е правото на лична неприкосновенност, зачитане на неговото достойнство и свобода.Много често обаче хората биват експлоатирани от други хора и то по брутален и унизителен начин. Един от най-ужасните начини за експлоатиране на хора […]

Емоционалните травми в детството … и последиците от тях в живота на по-късен етап

Posted Leave a commentPosted in Насилие над деца

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUpon Детството е много крехък и важен период в развитието на човека. Насилието и травмите в тази възраст могат да причинят психологически, социални, сексуални и физически проблеми на по-късен етап от живота, които понякога е почти невъзможно да бъдат преодолени без интензивна терапия и лечение. Предлагаме ви преглед как различните форми на насилие рефлектират върху детето […]