Кои лица могат да се ползват от мерките, предвидени от Закона за защита от домашното насилие ?

Posted Leave a commentPosted in Вашите права

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUponДомашното насилие може да бъде изпитано от всеки човек, независимо от неговата раса, възраст, пол, сексуална ориентация, религия. Този акт засяга хора от всички социо-икономически прослойки и нива на образование. Домашното насилие може да се случи и във връзки между партньори от двата пола или от един и същи пол и е възможно при интимни […]

Етапи на преживелите изнасилване

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUponЕтапите, през които минава всяка жертва на сексуално насилие, СА СТРОГО ИНДИВИДУАЛНИ, затова не могат да се категоризират в отделни фази. Етапите, които са отразени по-долу са по-скоро приблизителни. Не е задължително жертвата на насилие да преживява травматичната ситуация точно в този ред на мисли и чувства.

Последици от сексуалното насилие

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUponЖертвите на сексуално насилие преживяват силна емоционална и физическа травма, която дава отражение в преживяванията и поведението им дълго време след акта на злоупотреба. Обикновено след изнасилване при жертвата се наблюдават следните симптоми:  

Когато е налице кризисна ситуация или е отправена заплаха за насилие…

Posted Leave a commentPosted in Вашите права

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUponКогато е налице кризисна ситуация или е отправена заплаха за насилие, най-правилно би било да се свържете с РПУ, в района на което се намирате и да потърсите помощ. Ако Ви е възможно, най-добре да отидете до самото РПУ. В случаите, когато са налице данни за пряка и непосредствена опасност за живота или здравето на пострадалото лице, […]

Потърси помощ, ако твоят партньор..

Posted Leave a commentPosted in Домашно Насилие, Статии

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUpon  Ревнив е и е със силно чувство за притежание. Опитва се да те изолира от семейството и приятелите ти и има склонност да се държи с теб като със своя собственост. Обвинява те, че му изневеряваш и че флиртуваш с други мъже. Иска да те контролира. Обсебва цялото ти време и контролира финансите, колата […]

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 9, ал. 3 от Закона за Домашното насилие

Posted Leave a commentPosted in Вашите права

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUponД Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 9, ал. 3 от ЗЗНД Подписаният, _________________________________ (трите имена на декларатора) ЕГН________________, гр.______________,бул./ул./ж.к_____________________, № ____ , вх. ___ , ап. ___ ДЕКЛАРИРАМ че  спрямо мен беше извършен акт на домашно насилие от лицето: _________________________________________________________ /изписват се трите имена на лицето, за което се твърди, че е […]

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ИЗНАСИЛВАНЕ

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUpon Избягвайте да флиртувате с непознати, особено ако в този момент сте с по-лабилна психика.  Не се возете в асансьор сами с мъж. Слезте веднага или стойте до пулта за управление.  При интимна среща винаги съобщавайте отрано за границите на сексуалната си дейност, за да не възникнат недоразумения по-късно.   Ако Ви нападнат, не викайте […]

ПРОИЗВОДСТВО ЗА НАЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Posted Leave a commentPosted in Вашите права

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUpon Раздел I Общи положения Чл. 7. (1) Компетентен да наложи мярка за защита е районният съд по настоящия адрес на пострадалото лице, а в случаите по чл. 4, ал. 2 – районният съд по местонахождението на районното полицейско управление, на чиято територия е потърсена защитата. (2) Съдът, пред който има висящо дело между пострадалото […]

Преживяванията на човек,живеещ в насилие

Posted Leave a commentPosted in Домашно Насилие, Статии

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUponДали е системно или инцидентно, преживяването на насилие неминуемо води до промяна на личността. Безспорно, преживяването на насилие се отразява върху качеството на нормалното справяне със задачите от ежедневието. То предизвиква отрицателни психични състояния, които нарушават изградения динамичен стереотип на личността. Следователно, напълно оправдано е преживяването на насилие да се приема като събитие, което предизвиква […]