След мълчанието или история на едно изнасилване

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

  Дискредитиране  на жертвата след изнасилването Изнасилването дълго време е било смятано  за престъпление толкова неописуемо, срамно  за  жертвите му, че те практически  онемяват. Мълчанието на оцелелите се подкрепя от дълбока  колективна тревожност за изнасилването,  която  граничи с културална психоза. Конфликтът, между желанието да се  отрекат ужасните събития и желанието да  се изговорят на глас, е […]