MOЛБА ЗА НАЛАГАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ, съгласно чл.71 от ЗМВР

Posted Leave a commentPosted in Вашите права

В случаите, когато са налице данни за пряка и непосредствена опасност за живота или здравето Ви, можете да подадете молба до полицейските органи за налагане на спешни мерки съгласно чл. 71 от ЗМВР. Молбата или искането се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие и се завежда в специален регистър, като […]

Симптомите след изнасилване

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

 Депресия, физически реакции ,поведенчески реакции Жена, която е била изнасилена изпитва чувства на безпомощност, безсилие и загуба. Тя може да се чувства неспособна да определя курса на живота си и изолирана от семейството, приятелите и колегите. Може да се страхува да се върне в дома си, да се разхожда сама, независимо през деня или нощта. […]

Психични реакции на изнасилването

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

При изнасилването жената е поставена в животозастрашаваща ситуация. Преживяванията по време на изнасилването са страх, ужас и паника. В тази ситуация основната мотивация на жената е да остане жива. Случва се насилникът да уринира или дефекира върху жертвата си, да еякулира върху лицето или косата й, да вкарва чужди тела в тялото й. Изнасилването е […]

Психодинамика на жертвите на изнасилване

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

Загубата е дълбока и опустошителна. Засяга всички етапи от психосоциалното развитие, самосъзнанието и обектните отношения. /т.е. несъзнателните образи за нас и другите, както и образите на взаимоотношенията на аз-а с другите/ – глобална загуба. Източникът на тази загуба е заплахата от унищожение. Тя се преживява като постоянно съществуваща от всички жертви на изнасилване. Но дори […]

Посттравматично стресово разстройство(ПТСР)

Posted Leave a commentPosted in Сексуално насилие

Посттравматично стресово разстройство  /ПТСР/ – преживяване,  при  което  миналото подкопава  основите на настоящето. При ПТСР травмата непрекъснато се  повтаря “тук и сега”. Едно завладяващо минало-което-е-настояще. Това разстройство е свързано с преживяването на травматично събитие-опастност за живота, насилие или заплаха за насилие, нараняване. След като премине личността постоянно си припомня и преживява отново и отново събитието, […]