Екип ИМАГО – София

Ако вие или ваш познат имате нужда да се свържете с опитен  терапевт – свържете се с нас! Нашият екип от ще ви помогне да преодолеете страданието и болката, за да може да възвърнете нормалния ритъм на вашия живот.

Краси  Попова,  консултант-терапевт, София.

Аз съм консултант-терапевт  сферата на психо-социалното консултиране по проблеми свързани с преживявания на лични кризи като раздяла, депресия, паник атаки, хранителни разстройства и кризи в отношенията между партньорите.

През 2011 защитих магистратура по клинична и социална  работа в Нов Български Университет и Български Институт за Отношения между хората.Програмата е създадена от практикуващи психиатри, психолози, клинични социални работници и психоаналитици от България, САЩ и Великобритания. Програмата работи в сътрудничество с докторската и магистърската програма по клинична социална работа в Колежа “Смит”, САЩ.

Обучение в  сферата на когнитивната терапия към Българска aсоциация по когнитивна-поведенческа психотерапия  през 2011г.

 Обучение  в EMDR психотерапия към EMDR Europe Association, EMDR – СЕРТИФИКАЦИОННА ПРОГРАМа през 2018г.

Обучение в магистърстка програма  Психологично консултиране в Бургаски свободен университет през 2018-2019г.

Като естествен резултат от терапевтичния процес с EMDR, мислите, чувствата и поведението на клиентите се променят в положителна посока, което е неоспорим показател за емоционалното здраве и разрешаването на проблемите. Нещо повече, това би могло да се случи дори без да се навлиза в детайли и подробно описание на травматичното събитие.

От м. юли, 2013 г. съм член на УС на “Асоциация Имаго” и консултант на организацията.

Области на компетенции и работа:

 • Консултиране на хора с депресивни и тревожни разстройства, панически атаки, обсесивно-компулсивни разстройства, страхови неврози;
 • Партниране на  клиенти с психична болест и техните семейства, прилагане на психо-социални интервенции.
 • Консултиране и помощ при домашно насилие;
 • Консултиране и помощ при емоционално насилие;
 • Консултиране и помощ при сексуално насилие;
 • Консултиране на хора с пост – травматично стресово разстройство след преживявания житейски кризи ;
 • Консултиране при проблемни отношения между партньорите, родителите и децата, семейни кризи
 • Консултиране на хора след развод и раздяла;
 • Консултиране след преживяна загуба на близък човек;

Какви са ползите от консултациите и терапията за хората, които се обръщат към мен:

 •  Да осъзнаят, че имат редица права, които могат да използват и защитават.
 •  Да придобият ясна картина за това как се чувстват и да разглеждат чувствата като нещо значимо.
 •  Да се изразяват ясно, просто, директно и по свой начин.
 • Да разглеждат като предизвикателство ситуациите, в които те (или други хора) не участват равностойно.
 •  Да са отворни и честни към себе си и към другите.
 • Да приемат това, което чувстват, мислят и правят. Да уважават чувствата на другите.
 •  Да приемат, че животът е предизвикателство, но те имат силни страни и могат да се справят.
 •  Да използват страданието, за да научат на нови умения.
 •  Да обичат себе си.
 • Да имат постоянна енергия,  да водят целеустремен живот.
 • Да изпитват наслада от живота.

Телефон за контакт: 0884944411

E-mail: beznasilie@gmail.com

Адрес: Гр. София, ул. “Триадица” 5А, сграда София Палас, Ет 4, Каб. 411,

Тук можеш да прочетеш какво казват част от нашите клиенти за нас: Истории с добър край