За нас

10389480_699914246748090_1632443210956498340_nСДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ИМАГО“

Самофинансираща се организация в обществена полза

Финансирането на програмите се осъществява чрез заплащане директно от ползвателите на услугите или чрез проекти и дарения от финансиращи програми и фондове или дарители.

Целта на проекта е да повиши информираността относно причините и последствията от домашно насилие, сексуалното насилие и инцест, да създаде национална информационна мрежа за пострадалите и да окаже адекватна помощ на всеки засегнат или потърпевш.

Надяваме се на подкрепата Ви и на подкрепата на Вашите приятели, за да може информацията да достигне до максимален брой хора. Благодарим предварително!

 

Сдружение „Асоциация Имаго” е неправителствена организация  с нестопанска цел и в обществена полза, регистрирана със съдебно решение от Софийски градски съд на 17.07.2013 г, ЕИК/БУЛСТАТ 176560440 Сдружението се представлява от Управителен съвет с един председател на УС и 6 членове. Седалището и адресът на управление на сдружението се установява в гр.София, п.к. 1000, ул. „Позитано” № 14, ет.1, офис 4. Сдружението си поставя следните цели:

•           Превенция на домашно и сексуално насилие;

•           Повишаване на информираността на обществото относно: причините за домашно и сексуално насилие; последствията от домашно и сексуално насилие; разпознаване на актове на домашно и сексуално насилие;

•           Помощ за възстановяване и реинтеграция на жертвите на домашно и сексуално насилие;

•           Повишаване на информираността на жертвите на насилие  за възможностите за реинтеграция, защита, превенция на домашното насилие и подкрепа на пострадалите в България;

•           Създаване на национална информационна и помощна мрежа за пострадалите от насилие;

•           Изграждане, развиване и поддържане на експертна мрежа от професионалисти за оказване на помощ на пострадали от домашно и/или сексуално насилие.

•           Популяризиране за ефективно прилагане на Закона за защита от домашно насилие, както и на всякакви други правни норми, отнасящи се до домашно и/или сексуално насилие;

•           Популяризиране на мерки, проекти и програми на държавни, общински, обществени и всякакви други институции и органи, свързани с реинтеграция, превенция и защита от домашно и/или сексуално насилие.

 

Основните цели на организацията са свързани с разработване и изпълнение на проекти и програми, които са в синхрон с поставените цели и чиито бенефициенти са пострадалите от домашно и сексуално насилие.

Философия и модел на работа на организацията.

Философията и моделът на работа на сдружението  са свързани с името на организацията – „Асоциация Имаго”. Символиката на нашата организация отразява вътрешния модел на отношенията ни с близките хора ( имаго – архетип на К.Г. Юнг) , който се формира още в ранното детство с първите ни контакти със семейното обкръжение или отглеждаща среда. Този образ на отношенията, несъзнавано остава отпечатък и влияние в интимните и близки отношения, когато сме във фазата на живота на възрастни.

В известна степен Имаго-образа на родителите на всеки човек определя отношенията му с околния свят.  Нашата организация счита, че живота в ситуация на домашно насилие и неглижираща среда в детството, моделът на отношения в тази среда има своя несъзнателен психичен образ, както и повторяем характер по травматичен път в живота на възрастните.  В отношенията с насилие има роли на насилници и жертви – психични, физически, сексуални, но те имат своята дълбока предистория и динамика.  Символиката на Имаго има и друго значение за нашата организация – на освобождаване, промяна, метаморфоза, процес на израстване и развитие, зрялост и достигане на здрави и продуктивни отношения.