Държавна агенция за закрила на детето-как да предпазим децата си от насилието.

ТЕЛЕФОНИ ЗА ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ

Ако си разочарован ,                                                              Click to view

несигурен                                                                обади се на телефон        11 61 11

или в опастност.


Насилието е станало част от всекидневието ни. Срещаме го в реалния живот, на

телевизионния екран, в компютърната зала.

Всеки от вас навярно знае за случай с дете, станало жертва на насилие – в училище,

на улицата или вкъщи.

Никой не е застрахован. Но все пак можем да се предпазим и да предотвратим

насилието.

Какво трябва да знае всеки от вас, за да избегне насилието?

Ето някои правила:

 • • Не приемай лакомства, дъвки или подаръци от непознати хора.
 • • Никога не тръгвай с непознат, дори ако ти е симпатичен и казва, че го

изпращат родителите ти.

 • • Никога не влизай в чужда кола, дори много да ти се иска да се повозиш.
 • • Не казвай, че си сам вкъщи, ако някой непознат позвъни на вратата или по

телефона.

 • • Винаги предупреждавай семейството си къде и с кого отиваш. Така ще се

чувстваш сигурен, че ако нещо се случи, близките ти ще знаят къде да те

потърсят.

 • • Ако ти се наложи да закъснееш, обади се вкъщи, за да предупредиш.
 • • Избягвай да минаваш сам по безлюдни места. За предпочитане е да се

движиш заедно с други деца по оживени и осветени улици.

 • • Научи наизуст телефонните номера на родителите си на работното им

място, за да можеш да ги потърсиш при нужда.

 • • Ако забележиш, че някой те следи по улицата, потърси помощ от

униформен служител – полицай, военен, охрана, портиер, и дори от

случаен минувач.

 • • Ако някой те нападне или иска да те отвлече, викай силно “ПОМОЩ” или

“НЕ ИСКАМ”.

 • • Ако някой се опита да те докосне по начин, който те плаши и ти е

неприятен, не се колебай да кажеш “НЕ”!

Ако въпреки всичко станеш жертва на насилие, трябва да знаеш, че:

 • • Това може да се случи на всеки.
 • • Ти не си виновен.
 • • Не бива да се страхуваш да споделиш преживяното с близък човек, на

когото имаш доверие. Не се притеснявай да говориш за проблемите, които

са важни за теб и с които не можеш да се справиш сам. Много хора те

обичат и държат на теб. Те ще ти подадат ръка, ако изпаднеш в беда.

Към кого още можеш да се обърнеш за помощ?

Освен с най-близките си хора – родители, приятели, роднини, ти можеш да споделиш

случилото се с учител, с педагогическия съветник в училище, с личния си лекар, със

съсед. Те ще подадат сигнал в службите, които ще предприемат мерки, за да те

защитят.

Отдели за закрила на детето

Към дирекциите “Социално подпомагане” са създадени отдели за закрила на детето.

Там работят специалисти, които помагат на децата и на техните родители да решават

проблемите, с които не могат да се справят сами.

Ако се обърнеш за помощ към някой от социалните работници в отдела за закрила на

детето, той ще те изслуша и ще те посъветва как да постъпиш.

И още:

 • • ще ти предостави информация по въпрос, който те интересува;
 • • ще поговори с хората, от които зависи решаването на твоя проблем;
 • • ще те консултира къде е най-подходящо да учиш, да прекарваш

свободното си време или да работиш (ако си навършил 16 години);

 • • ще помогне за разрешаването на конфликта между теб и твоите родители;
 • • ще те насочи към друг специалист – най-често психолог, който ще ти

помогне да разбереш чувствата и да подредиш мислите си;

 • • при нужда ще уведоми полицията да вземе необходимите мерки за твоята

защита.

Ако имаш проблем;

ако се чувстваш застрашен и в беда;

ако си объркан, унизен и безпомощен;

ако в семейството ти се случва нещо нередно;

ако те притеснява поведението на твой познат, роднина или приятел;

ако си станал жертва на насилници;

не се колебай да потърсиш социалните работници от отдела за закрила на

детето в района, в който живееш. Те са длъжни да запазят тайната ти и да

защитят по най-добрия начин твоите интереси!

Полицейска закрила

В случаите, когато:

 • • съществува непосредствена заплаха за здравето и живота ти;
 • • някой се опитва да те накара да извършиш престъпление;
 • • принуждават те да просиш или да проституираш;
 • • подложен си на физическо, сексуално или друго насилие;
 • • загубил си се или си в безпомощно състояние,

обърни се за помощ към полицията. Там ще получиш защита и ще бъдеш в

безопасност;

Всяко дете има право на закрила срещу насилие.

Ако преживееш насилие, не превръщай болката си в

тайна!

Потърси службите, които могат да ти помогнат.

Довери им се.

източник: http://sacp.government.bg/

Posted in Насилие над деца.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *