Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие!

Група за взаимна помощ/ самопомощ/ и взаимна подкрепа .

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUponЕкипът на сайта инициира създаването на група за самопомощ  за хора ,пострадали от насилие и по -специално от домашно насилие със съдействието на център “БЪЛГАРСКИ ИНСИТУТ ЗА ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХОРАТА”.

Характерното за групите за самопомощ  е ,че са обединения с доброволен характер на хора, които имат сходен проблем, който ги е мотивирал да се съберат заедно, за да обменят и споделят своя опит. Групата се създава  по самоинициатива на самите клиенти и се определя като непрофесионално обединение на клиенти.  Обикновено това  са хора, които имат специализиран  и сходен проблем, но вече са се справили с него, преодолели са го, имат опит.Те са в състояние  да помогнат на други хора със същия проблем, да постигнат техния успех, съпричастни са. Основен принцип е взаимността, самостоятелността и изграждането автономно поведение. Такава група и хората ,които участват в нея дават  на участниците положителен пример чрез самите себе си, надежда, кураж, емоционална топлота, разбиране, съчувствие.Участниците  могат да получат полезна информация за защита на своите права, обезпечава се нуждата от общуване с хора с аналогични проблеми, повишава се мотивацията за борба с настоящия  проблема и адаптиране.

Основният механизъм  на групата се опира на опита на справилите се с проблема , който го предават на новите членове. В групата за самопомощ се извършва споделяне, обсъждане, даване на информация, предоставяне на опит, показва се загриженост, насърчава се саморазкриването, стимулира се собствената увереност на всеки.

Основен акцент в групата за взаимопомощ е психотерапията като възможност за духовното израстване и самопознание на личностно ниво, динамика в личностните взаимоотношения, общуването като път към  екзистенциалната и емоционална същност на човек, ресурсите за справяне в трудни житейски ситуации, личностен потенциал, реална и идеална самооценка и очаквания.

Към момента групата за взаимопомощ не се провежда.Ако имаме достатъчно желаещи за включване  ,ще подновим срещите ни.

Краси Попова

е-майл адрес: beznasilie@gmail.com

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ!