Проблеми във връзката

Психология на семейните кризи

 

Динамика в отношенията в семейството..

(интегрирана периодизация на жизнения цикъл на семейството)

Създаване на семейство

Криза № 1 – Приемане на съпружеските задължения (задачи)

Адаптация на съпрузите към семейния живот един с друг

 • Установяване на вътрешни граници на семейството и граници на общуване с приятели (познати) и родственици
 • Разрешаване на конфликта между личните и семейните потребности
 • Установяване оптимален баланс на близост/отдалеченост в двойката
 • Достигане на сексуална хармония (сексуална адаптация)
 • Разрешаване на жилищния проблем и придобиване на собствено имущество.

 

Семейство с дете

Криза № 2 – Усвояване на съпружеско-родителските роли и приемане факта за появяване в семейството на нов член (задачи)

Реорганизация на семейството за изпълнение на нови задачи:

 • Раждане и грижа за първото дете
 • Преустройство в структурата на семейството във връзка с новия член
 • Адаптация към един продължителен период на грижа за детето
 • Отглеждане на детето и осигуряване неговата безопасност и формиране родителски авторитет
 • Съгласуване на личните и семейни цели

Семейство с дете в предучилищна и начално-училищна възраст

Криза № 3 – Включване на детето във външни социални структури – забавачка, детска градина (задачи)

 • Преразпределение задълженията в семейството във връзка с постъпване на детето в детска градина или училище
 • Взимане участие в разрешаване на проблеми на детето (дисциплина; училище и пр.)
 • Разпределение на задълженията в помощ на подготовката на детето в къщи

Семейство с подрастващо дете

Криза № 4 – Приемане на факта на встъпване на детето в периода на посдрастващия и експериментиране с неговата независимост (задачи)

 • Преразпределение на автономията и контрола между родителите и детето 
 • Изменение в типа родителско поведение и роли 
 • Подготовка на подрастващият за напускане на дома 

Семейство, в което порасналото дете напуска дома

Криза № 5 – Порасналото дете напуска дома (задачи)

 • Сепарация на детето от семейството 
 • Елегантно напускане на дома
 • Постъпване във ВУЗ, военна служба или друга служба (обществен ангажимент)

Семейство, което е изпълнило своята родителска функция

(фаза на „опустялото гнездо”)

Криза № 6 – Съпрузите отново остават сами (задачи)

 • Преразглеждане на съпружеските взаимоотношения 
 • Преразпределение на задълженията 
 • Адаптация към излизане в пенсия 

Семейство, което единият партньор остава сам, след смъртта на другия

Криза № 7 – приемане факта за загубата на партньора (задачи)

 • Адаптация към живот без партньор 
 • Търсене на нови връзки със семейството (децата) 
 • Полагане грижи за себе си с помощта на останалите членове на семействот

nasilie.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.