Групи за взаимопомощ и подкрепа за всички видове насилие

Стартира група ‘Взаимопомощ за Брачни двойки и партньори ,живееещи съвместно за преодоляване на кризите в съжителството и израстване в отношенията’

 

Ако това е Вашата група -обадете ни се или пишете :

 

Такса участие за двойка: 30 лева на сесия

Такса за първична оценка на двойката за включване в груповата работа : 140 лева в рамките на четири посещения 

Можете да се записвате като ни пишете на: beznasilie@gmail.com

или ни се обадите по телефон:

0884 94 44 11

0887 26 38 79

 

Съжителството с другия не е лесен процес, установяването на нужната дистанция и граници и същевремено отваряне и приемане на базата на уважението изисква една зрялост на двойката. Споделянето на отговорности от битово естество, грижи за дома, децата, домашните любимци, финансите, свободното време и интереси понякога изисква изговаряне и яснота. Когато имаме сериозни взаимоотношения желанието нa повечето от нас е да имаме сигурност, защита и уважение и в същото време да запазим «искрата» на играта, приключението и еротиката. Как се съчетават тези неща и какво правим като възникнат конфликти и по-сериозни трудности като желание за доминиране и контрол над другия, или липса на интерес и рутина. Какво правим с желанието за разнообразие, изневерите и кризите във връзката. Отговори на тези въпроси може да се получат като се огледаме в другите във формат на група в търсене на пътя към взимане на нови решения, оставайки заедно.

В този смисъл, Групата представлява подкрепяне на двойките в осигуряването на защита, сигурност и правила в отношенията. Също така групата за подкрепа на двойки спомага за осъзнаване на  ресурсите  по отношение на задоволяване  на нуждите на партньора от добра „храна” за тялото (секса), емоциите и развитието на двойката, въпреки кризите.

Целта на консултирането на двойки е осъзнаването на „смисъла” за хората, които имат сериозни интимни отношения на това да бъдат заедно, достигане на всеки човек от двойката  към повече автономия, здраве и сигурност в близостта.  Водещите ще подпомагат професионално учатниците чрез използване на методите на когнитовно-поведенческата терапия и  транзакционния анализ като метод за консултиране и развиване на едни по ‘здрави ‘ междуличностни взаимоотношения в интимната двойка в съжителство или брак.

Груповата работа с двойки предлага:

–   Пространство за говорене, за подкрепа на изразяване на преживяното;

–  Пространство за поглеждане на нещата отстрани, за анализ на ситуация-проблем, за търсене на възможни избори и за развиване на способностите и уменията за прилагане на разглежданите избори;

–  Пространство за осъзнаване, за придаване на ценност, за развиване на ресурсите на всеки партньор в двойката;

– Пространство за изследване на трудни теми в отношенията в двойка  и трудностите в ежедневието и разпределянето на ролите и отговорностите.

– Пространство за изчистване на „замърсяванията” и травмите, които носим от предишни връзки и пренасяме в настоящите.

–  Пространство за осъзнаване на моделите от нашето първично семейство, в което сме възпитани и живяли като деца, и които сме наследили и пренасяме в отношенията с партньора. Търсене на алтернативни модели и избягване на повторенията от първичното семейство в отношенията с партньора/съпругът/а.

– Запознаване с трите части  на личността, наречени  его – състояния: Родител – Възрастен – Дете и тяхното взаимодействие и съдържание на всеки от участниците чрез общуването в групата.

– Групата е възможност за обучение в умения на други тип конструктивна комуникация с партньора, която да намали напрежението и подобри ефективността във взимането на общи решения на двойката и съответно индивидуални, които по-скоро да я съхранят.

 

Ползи на груповата работа:

 

–          По-интезивна работа и по-бързо постигане на подобрение и резултати в отношенията.

–          По-естетствена среда на случване на промяната, групата служи като минивариант на голямата група на обществото.

–          Чувството на удовлетворение е по-голямо и на изолация е по-малко, когато усещаш че хората около теб имат подобни трудности и търсят също решения.

–          Позваш ресурсите и познанията на повече „терапевти”, освен професионалистите – водещите.

–          Цената реално е по-малка в сравнение с индивидуалната терапия или консултиране, а получаваш повече и за по-кратко време.

 

Работи се в малка група, състояща се от 8 до 10 човека ( 4 – ри или 5 двойки).

Време за работа на групата: всяка седмица (в работен ден)  по 90 минути от 18.30 до 20.00 часа ( 4 групови сесии месечно). Тренингът за двойки ще продължи в рамките на 24 групови сесии (4 месеца), след което ще се направи преоценка на необходимостта от продължаване или завършване на груповата работа в зависимост от постигнатите резултати и обратна връзка на участниците. Точната дата за първата среща на групата ще бъде обявена във Фейсбук и на сайта на „Асоциация Имаго”: www.nasilie.eu  след набиране на оптимален брой двойки (4-6)

Може да платите по банков път или на място след сесията. Предварително се предплаща половината от сумата или цялата. Ако отсъствате от групова сесия се съобщава предварително поне 48  часа на една от водещите.

 

Водещи: Мая Михайлова и Красимира Попова – психолози и консултанти към „Асоциация Имаго”.

Можете да се записвате като ни пишете на: beznasilie@gmail.com

или на телефон: 0887 26 38 79 – Мая Михайлова; 0884 94 44 11 – Краси Попова

Адресът на който ще се събира групата е:

ул. „Г.С.Раковски” № 101, ет. 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.