Домашно НасилиеСтатии

Преживяванията на човек,живеещ в насилие

Дали е системно или инцидентно, преживяването на насилие неминуемо води до промяна на личността. Безспорно, преживяването на насилие се отразява върху качеството на нормалното справяне със задачите от ежедневието. То предизвиква отрицателни психични състояния, които нарушават изградения динамичен стереотип на личността. Следователно, напълно оправдано е преживяването на насилие да се приема като събитие, което предизвиква криза на съществуването. Последиците от това преживяване могат да се опишат като посттравматично стресово разстройство. То може да бъде идентифицирано както в поведенческите отреагирвания на жертвата, така и в общото и здравословно /психосоматично/ състояние.

Човек, който е малтретиран, унизяван, нараняван, изнасилван започва да живее в страх. Този страх променя изцяло неговото самочувствие. Страхът предизвиква: ниско самоуважение и обезценяване на собствения живот; усещане на омраза към самия себе си; съобразяване с изискванията на насилника; отказ от собственото мнение; компромис със собствените принципи и потребности; чувство за вина и за безпомощност; злоупотреба с различни вещества; хронично безпокойство; членство в секти или престъпни групировки.

Страхът повлиява характеристиките на жизнената перспектива. Тъй като жертвата на насилие изпитва неудовлетвореност от междуличностното взаимодействие, тя губи смисъла на живота си.

А живеенето без компас е предпоставка за:

  • самоизолация личността е напълно пасивна по отношение на своето настояще и бъдеще;
  • агресия личността е мотивирана да отмъсти на другите са насилието, на което е жертва;
  • автоагресия личността е склонна да се самонаранява, тъй като поема отговорността за случилото се с нея и посредством самонаказанията търси изкупление за виновното /грешно/ поведение на партньора си.

Кои са застрашени

  • лица с ниска самооценка, компенсирана в идеализиране на физическото превъзходство като средство за подчиняване на хората, с които общува;
  • лица с емоционална неустойчивост, водеща до липса на самообладание в ситуация на екстрем /конфликт, стрес, загуба/;
  • лица с краен егоцентризъм при удовлетворяване на собствените потребност и готовност на всяка цена да си вземе своето;
  • лица със засилена агресивност и жестокост /с дефицити в способите за приемане и прошка/
  • лица, смятащи се за недосегаеми отмъстителни или изпълнени с омраза към всеки, който се изпречи на пътя им;
  • лица с примитивно съзнание за жената и нейнта роля в семейството и социалния живот на обществото;
  • лица с алкохолна или друга зависимост от вещества

 www.nasilie.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.