Сексуално насилие

Последици от сексуалното насилие

Жертвите на сексуално насилие преживяват силна емоционална и физическа травма, която дава отражение в преживяванията и поведението им дълго време след акта на злоупотреба. Обикновено след изнасилване при жертвата се наблюдават следните симптоми:

 

Нарушения в съня: трудно заспиване, събуждане от кошмари, които до голяма степен възпроизвеждат сцената на изнасилването или някакво насилие, от което жената неуспешно се опитва да се освободи. Сънуваният материал се променя, но се запазва темата за изнасилването, като често самата жертва е негов извършител.

Разстройства в храненето: значително намаляване на апетита, загуба на усещане за приятен вкус на храната, болки в стомаха, гадене и реакция на повръщане при споменаване на насилието

Страх от физическо нараняване: осакатяване, заболяване или смърт.

Фобии: от тълпи хора или големи открити пространства, страх от оставане сам, глобален страх от среща с хора.

Сексуални проблеми: неприязън и страх от сексуални отношения, като особено тежки са случаите, при които жената не е имала предишен сексуален опит. За някои това може да продължи дълго след насилствения сексуалния акт, асоцииран с толкова много негативни преживявания.

Депресия: тя може периодично да се преживява и да отминава за дълги периоди от време. Като цяло, колкото повече жертвата може да говори за случилото се, толкова по-лека е депресията.

Страх от разплата: всъщност това може да е обоснован страх, в зависимост от обстоятелствата.

www.nasilie.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.