Статии

Модели на тревожност предизвикващи тревожни поведенчески разстройства.

Тревожността възниква от личните стремежи на човека да оцелее и да поддържа и утвърждава собственото си съществуване, а чувствата, които тревожността поражда, са неизбежен аспект от човешкото състояние. Първичната/екзистенциална/ тревожност е неизбежен резултат от това, че се конфронтираш с ‘даденостите на съществуването’ : смърт, свобода, избор, изолация и безсмисленост /Yalom, 1980/.

Екзистенциалната тревожност възниква, когато осъзнаем реалностите на нашата смъртност, конфронтацията ни с болката и страданието.

В терапевтичните практики се диференцират нормална и невротична тревожност.Тревожността се разглежда като като потенциален източник на растеж.

Нормалната тревожност е уместна реакция на събитие, пред което сме изправени.Нещо повече: този тип тревожност не е нужно да се потиска и може да се използва като мотивация за промяна.

 Терапевтичния процес не цели да елиминира нормалната тревожност.

Невротичната тревожност е тревожност за конкретни неща, която е непропорционална на ситуацията.Невротичната тревожност обикновено е извън съзнанието и обездвижва човека.

Много хора, които търсят консултиране, искат решения, които ще им помогнат да елиминират тревожността. Опитите да се избегне тревожността, като се създаде илюзия, че в живота има сигурност, може да ни помагат да се справяме с неизвестното, но въпреки това на някакво ниво знаем, че се само заблуждаваме, когато мислим, че сме открили фиксирана сигурност.

Откриването на себе си за нов живот означава откриване за тревожността и нейното приемане по здрав начин.

Хората,  който има смелостта да се изправят пред себе си, са въпреки това уплашени.

Терапевта може да помогне на клиентите да осъзнаят, че ученето как да толерират неопределеността и несигурността и как живеят без подпори може да е необходима фаза в пътуването от зависимост към автономен живот.

Терапевтът и клиентът могат да изследват възможността, че макар скъсването с осакатяващите модели и изграждането на нови начини на живот ще е пълно с тревожност за известно време, тревожността ще намалява, когато клиентът преживява по-голямо удовлетворение с новите начини на съществуване.