Сексуално насилие

Какво да предприемете, ако сте станали жертва на изнасилване

Непосредствено след изнасилването:

  1. Отидете на безопасно място възможно най-бързо!
  2. Веднага докладвайте за изнасилването на властите и си извадете медицинско за изнасилването! По-късно може да оттеглите обвинението си с разрешение на областната прокуратура ако искате, но не можете да получите медицинско свидетелство за изнасилването по-късно.  Подайте оплакване за изнасилването в районното полицейско управление!   Ако не сте наясно кое е то, отидете в онова, което знаете. Служителите там ще Ви насочат където е нужно.
  3. От голямо значение е събирането на доказателства срещу изнасилвача! Особено важно е събирането на сперма от изнасилвача. Не се къпете или измивайте след изнасилването. Не изхвърляйте   презерватива, ако изнасилвачът е използвал такъв. Не се преобличайте и не сменяйте бельото си, особено бикините. Не изчетквайте космите от дрехите или тялото си,  те може да са на изнасилвача. Не почиствайте остатъците под ноктите си. Веднага потърсете помощ!
  4. Поискайте да Ви посрещне някой служител на болницата и да Ви заведе до спешното отделение! Присъствието на полицай е необходимо за директното събиране на доказателства, така че следствието срещу изнасилвача да не може да се провали поради техническа грешка. Полицаят трябва да вземе показания от Вас, за да може изнасилвача да бъде арестуван възможно най-бързо.
  5. Настоявайте лекарят в спешното отделение или друг лекар (гинеколог например) да направи пълна оценка на последствията от изнасилването! Тази оценка трябва да включва заснемане на травмите (синини, одрасквания), оценка на облеклото Ви, събиране на сперма, косми, проби от биологичен материал под ноктите. Настоявайте (и не приемайте отказ!) да се направи генетичен (ДНК) тест от спермата или друг биологичен материал. Генетичният тест може да докаже безспорно самоличността на човека, който Ви е изнасилил.
  6. Имайте предвид, че може да преживеете емоционален шок след изнасилването! Не се колебайте да потърсите утеха и съвет от Вашите родители, други членове на семейството или приятели, на които имате доверие. Не губете вяра, че емоционалният стрес ще изчезне с времето.

Може да имате нужда от консултиране, за да подредите чувствата си!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.