Домашно НасилиеСтатии

Домашното насилие и неговите ефекти върху майки и деца

Също както майките си, така и децата на бити жени често живеят в атмосфера на страх и несигурност. Много е просто, домашното насилие може да лиши едно дете от радостите на детството, да разруши усещането му за сигурност и топлина и да заплаши благоденствието, развитието и социалната му адаптация. Въпреки тези отрицателни ефекти, трябва да се отбележи, че всяко дете има различни и уникални реакции към домашното насилие, които се влияят от честотата и жестокостта на насилието, неговите/нейните отношения с родителите и още куп други фактори.

 

Безопасността и сигурността на пострадалите жени и техните деца са тясно свързани. В повечето семейства в които има домашно насилие майката е човекът, който се грижи за детето, а бащата е насилникът. Пострадалите жени, които имат деца, често взимат решение относно връзките с интимни партньори в зависимост от това, което смятат, че ще е най-добре за детето. Тези решения не са никак прости. Една бита майка трябва да прецени как да предпази себе си и децата си от физическа опасност. Освен това трябва да прецени доколко иска да промени коренно живота на децата си, като избяга в подслон, сменя училища, губи финансова подкрепа или децата стават свидетели как баща им бива арестуван.

Някои политици, съдии и социални работници погрешно мислят, че ако едно дете е изложено на домашно насилие, то е в непосредствена опасност и трябва да бъде отведено от дома. Понякога и самите пострадали майки са подвеждани под отговорност заради “проваляне в опазването” на децата си, дори и тези майки да вярват, че ако напуснат партньора си насилник, ще поставят себе си и децата в още по-голяма опасност. Този вид наказателни мерки за жертви на домашно насилие не подвеждат насилника под отговорност за действията му и могат да причинят още по-голяма вреда на и на майката, и на детето, тъй като не вземат предвид реалността, че една жена е в по-голям риск от физическо насилие след като напусне насилника.

„Психологическа помощ за деца преживели малтретиране, неглижиране или домашно насилие”
София, 10-12 март 2006г.”

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.